Heateco heitvee soojusvahetid

  • Säästavad energiat

  • Säästavad raha

  • Säästavad keskkonda

Heateco soojusvahetid on ette nähtud soojusenergia tagastamiseks olmereoveest. Soe olmereovesi voolab ühel ajal külma veega läbi soojusvaheti, mille tagajärjel kandub soojus läbi soojusvaheti metallseina külmale veele ning tõstab külma vee temperatuuri, tõstetud temperatuuriga külma vee saab juhtida otse veesoojendisse (boilerisse) või soojusvahetisse, millega soojussõlmes valmistatakse sooja tarbevett. Energiasääst saavutatakse sellega, et sooja tarbevee valmistamiseks kulub vähem energiat kuna külma vee temperatuuri on tõstetud.

Heateco C30H108

Heateco soojusvaheti C30H108

HeatEco C30V108 ja C30V160 sobivad kasutamiseks kõikides hoonetes, kus tekib olmereovett. Heateco soojusvahetit on soovitav paigaldada maja keldrisse, kus  sellest saab läbi juhtida kogu majas tekkiva olmereovee. Mitme trepikojaga majades, on suurima säästu saavutamiseks, soovitatav kõigi trepikodade kanalisatsioonipüstikud  ühendada eraldi soojusvahetiga ning seejärel kõik soojusvahetid omavahel  ühendada, selliselt kokku kogutud eelsoojendatud puhas vesi suunata soojussõlme.  Parim võimalus on, kui soojusvaheti paigaldatakse hoone reoveeväljundisse, kuhu suunduvad kõik hoone reoveetorud. Nii saab maja kõigis korterites tekkivast olmereoveest, soovitavalt hallveest, eraldada soojusenergia ja eelsoojendada majja sisenevat külma vett.

HeatEco C30V108 ja C30V160 on täiesti hooldevabad mudelid. Kõik Heateco heitvee soojusvahetid on topeltseinaga, mis tähendab, et lekke korral ei puutu heitevesi puhta veega kokku. Soojusvahetite puhta vee sisend- ja väljundühendused tehakse vastavalt tellija soovile, arvestades hoone veetorude läbimõõtu.

 

Mudelid C30+kontroller ja C30+andurur, on soojustagastuse parandamiseks ühendatud klapiga.